Rólunk

Névadónk

Navratil Ákos | 1875-1952

Navratil Ákos jogász-közgazdász, az MTA rendes tagja, az Osztrák-Magyar Kereskedelmi Kamara tiszteletbeli tagja, valamint a Magyar Gazdaságkutató Intézet elnöki tanácsának tagja volt.

A közgazdaságtan területén maradandót alkotott egyedi megközelítésmódjával. A két világháború közötti időszakban nagy visszhangot váltottak ki nézetei: elvetette mind az angol klasszikus gazdaságtanban meghonosodott értéksemleges természettörvényeket, mind pedig a német iskola elméletalkotástól való eltávolodását, egyetemben a neoklasszikusok számokra és matematikára korlátozódó szemléletével. Azonban az ezen irányzatokból hasznosnak vélt elemeket kiemelte, így kezdve vizsgálni a közgazdaságtan interdiszciplináris jellemzőit. A túlzott elméleti síkú vizsgálódás helyett pedig a társadalmi gazdaságtan jogi, etikai, szociálpolitikai vetületeivel foglalkozott.
Érdekelte a munkáltató és munkavállaló közötti érték- és érdekhálózat dinamikája, valamint az átlagjövedelemtől függő permanens jövedelemköltés kategóriáinak alapköveit is ő rakta le. A monopolhelyzetek kialakulása, a konjunkturális ingadozások belső mechanizmusa is foglalkoztatta, ez utóbbi a neoklasszikus kollégái nagy bánatára. Kortársaival ebben a témában többször is ütköztették érveiket. Számtalan műve jelent meg.

Navratil Ákos a magyar gazdaságtan meghatározó alakja volt, munkássága máig érezteti hatását. 

Alappilléreink

SZAKMAISÁG

Szakkollégiumunk nagy előnye, hogy tagjaink olyan oktatásban részesülhetnek, ami kiegészíti a hagyományos egyetemi tantervet és az órákon elhangzottakat, valamint túlmutat a törzsanyagon. Minden félév során lehetőségünk van számos különböző kurzus és workshop közül választani, emellett pedig nagy hangsúlyt fektetünk a rendszeres szakmai előadásokra is. Vendégelőadóink több tudományterületről érkeznek hozzánk, ezáltal szélesítve az egyéni látókörünket és színesítve szakmai kompetenciáinkat.

ÖSSZETARTÁS

Az összetartás mind a szakkolis, mind pedig a civil életben egyaránt fontos. Nem csak intézményünkön belül, de több másik szervezettel közösen együttműködve tesszük lehetővé ezen pillérünk megvalósítását. A szakmai kooperációkon keresztül szakkollégiumunk tagjainak lehetősége van más szervezetek kurzusain és eseményein is részt venni, az érdeklődési köreiknek megfelelően. Az a félévek során a szakkollégium tagjai egy összetartó, egymást segítő közösséggé kovácsolódnak, ami hasznos támaszt nyújthat későbbi karrierjük során is.

KÖZÖSSÉG

Egyetemi tanulmányaink alatt kulcsfontosságú a kapcsolatépítés, ebben nyújt nagy segítséget, ha egy szakmailag motivált közösségnek lehetünk részesei. A közös fejlődés, egymás támogatása és egy igazi összetartó, baráti csapat alkotja a NÁSz magját. Szakkollégiumunk tagjai számos közösségépítő programon vehetnek részt, ezáltal még jobban megismerve egymást. Szakkollégistáinknak kollégiumi férőhelyet is biztosítunk, így aki a bentlakást választja, még könnyebben alakíthat ki új kapcsolatokat.

FEJLŐDÉS

A csoportos, szervezett oktatáson kívül az egyéni fejlődés lehetősége is biztosított. Célunk, hogy felkészítsük tagjainkat a munkaerőpiaci, illetve tanulmányaik és életük során felmerülő nehézségekre. A szakkollégium egyik nagy előnye, hogy tényleg gyakorlatias tudásra tehetsz szert, és az egyes bizottságok tagjaként lehetőség nyílik arra, hogy kipróbáld magad különféle projektben és pozíciókban is. Minél aktívabb tagja vagy a szakkollégiumnak, annál felelősségteljesebb feladatok várnak majd rád, így a fejlődés garantált.

Igazgatónk

Az én felfogásomban a szakkollégium egy üzem, amelynek a működtetése az igazi tanulási terep: a tanulás a hétköznapokban, az ügyek bonyolítása során történik.

Dr. Tanács János az ELTE Érveléselmélet és Marketing Tanszékének docense. Tudományos fokozatát az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájában szerezte 2005-ben. Szakterülete a a nem-euklideszi geometria története, matematikatörténet és -filozófia, érveléselmélet.

A hallgatók a félév során különböző tréningek és kurzusok során találkozhatnak vele. A 2021/2022-es tavaszi és őszi félévben a Gyakorlati kommunikáció c. műhelykurzus keretein belül a kríziskommunikáció rejtelmeibe avatott be minket, jelenleg pedig szintén a Gyakorlati kommunikáció műhelyen belül a meggyőzéstechnika területét érinthetik vele a tagok.

Bentlakás

Szakkollégiumunk pezsgő közösségi életének meghatározó tényezője a kollégiumi bentlakás lehetősége. Hallgatóink az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumában juthatnak férőhelyhez egy, a számunkra kijelölt részlegen, ahol mi, szakkollégisták mind egy szinten lakunk és saját közösségi térrel is rendelkezünk. Kétfős szobákat tudunk biztosítani bentlakóinknak, ahol két szoba osztozik egy vizesblokkon. 

A szoros együttélés és mindennapos kooperáció is elengedhetetlen része közösségünknek, fontos számunkra, hogy a civil életben mindig segítsük egymást.

Ugyan a szakkollégiumi tagság nem vonja maga után azt a következtetést, hogy kötelező beköltözni a kollégiumba, hiszen vannak „bejárós” tagjaink is, de egy szakkollégiumi együttlakó közösség sokkal többet tud adni, mint egy átlagos kollégiumi közeg.

Közösségi terünk számos programnak ad helyet, legyen szó baráti hangulatú meetingekről vagy épp film- és társasjátékestekről.

Szervezeti felépítés

A NÁSZ egy autonóm minidemokrácia, amely többek között az aktív, egyéni szerepvállalás, a saját ötletek megvalósításának színtere. A szakkollégiumi tagság átfogó fejlődésre ad lehetőséget az élet különböző területein.  E mikroközösséghez való tartozás során egy valóságos kompetencia-tárház nyílik meg a tagok előtt. A csapatkollaboráció, önismeret, soft-skillek erősítésén túl a vezetés és menedzsment tudás aktív alkalmazása is elengedhetetlen. Célunk, hogy a tagok minél több pozícióban, feladatkörben próbálják ki magukat.

A NÁSZ működtetése a tagok kezében van, komoly gyakorlati tapasztalatszerzésre adva így lehetőséget. Szervezetünk tetején az igazgató, az elnök és a Választmány áll. Ők fogják össze a négy bizottságot, amelyek mindegyike a szervezet működésének egy-egy területéért felelős. Ez a négy bizottság a gazdasági, szakmai, kommunikációs és a közösség- és programszervezői neveket viseli.

A négy bizottság leírását itt találod: https://nasz.elte.hu/team-leirasok/

Az igazgató felel a szakkollégium szakmai tevékenységének minőségéért, illetve egyfajta tanácsadó szerepet tölt be. Személyét az egyetem rektora által kiírt pályázat útján választják ki. Az elnököt és az alelnököt – akik a négy bizottság vezetőjét koordinálják és az igazgatóval együttműködve szervezik a szakkollégium működését – a fő döntéshozó szerv, a Kerekasztal választja meg. A Kerekasztalnak tagja minden szakkollégista, itt szavaznak a szakkollégiumot érintő legfontosabb kérdésekről.