Rólunk

Névadónk

Navratil Ákos | 1875-1952

Navratil Ákos jogász-közgazdász, az MTA rendes tagja, az Osztrák-Magyar Kereskedelmi Kamara tiszteletbeli tagja, valamint a Magyar Gazdaságkutató Intézet elnöki tanácsának tagja volt.

A közgazdaságtan területén maradandót alkotott egyedi megközelítésmódjával. A két világháború közötti időszakban nagy visszhangot váltottak ki nézetei: elvetette mind az angol klasszikus gazdaságtanban meghonosodott értéksemleges természettörvényeket, mind pedig a német iskola elméletalkotástól való eltávolodását, egyetemben a neoklasszikusok számokra és matematikára korlátozódó szemléletével. Azonban az ezen irányzatokból hasznosnak vélt elemeket kiemelte, így kezdve vizsgálni a közgadaságtan interdiszciplináris jellemzőit. A túlzott elméleti síkú vizsgálódás helyett pedig a társadalmi gazdaságtan jogi, etikai, szociálpolitikai vetületeivel foglalkozott.
Érdekelte a munkáltató és munkavállaló közötti érték- és érdekhálózat dinamikája, valamint az átlagjövedelemtől függő permanens jövedelemköltés katgóriáinak alapköveit is ő rakta le. A monopól-helyzetek kialakulása, a konjunktúra-ingadozás belső mechanizmusa is foglalkoztatta, ez utóbbi a neoklasszikus kollégái nagy bánatára. Kortársaival ebben a témában többször is ütköztették érveiket. Számtalan műve jelent meg.

Navratil Ákos a magyar gazdaságtan meghatározó alakja volt, munkássága máig érezteti hatását. 

Alappilléreink

szakmaiság

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

összetartás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

közösség

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

fejlődés

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Igazgatóink

Az én felfogásomban a szakkollégium egy üzem, amelynek a működtetése az igazi tanulási terep: a tanulás a hétköznapokban, az ügyek bonyolítása során történik.

DR. TANÁCS JÁNOS

dr. Tanács János az ELTE Érveléselmélet és Marketing Tanszékének docense. Tudományos fokozatát az ELTE FIlozófiatudományi Doktori Iskolájában szerezte 2005-ben. Szakterülete a a nem-euklideszi geometria története, matematikatörténet és -filozófia, érveléselmélet

A hallgatók a félév során különböző tréningek során találkozhatnak vele.

Bentlakás

A NÁSZ közösségében meghatározó szerepet játszik a bentlakás és a közös programok szervezése. A férőhelyek az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium egyik a számunkra biztosított részlegén található, ahol egy közösségi tér is ki van alakítva a számunkra.

Szervezeti felépítés

A NÁSZ egy autonóm minidemokrácia, amely többek között az aktív, egyéni szerepvállalás, a saját ötletek megvalósításának színtere. A szakkollégiumi tagság átfogó fejlődésre ad lehetőséget az élet különböző területein.  E mikroközösséghez való tartozás során egy valóságos kompetencia-tárház nyílik meg a tagok előtt. A csapatkollaboráció, önismeret, soft-skillek erősítésén túl a vezetés és menedzsment tudás aktív alkalmazása is elengedhetetlen. Célunk, hogy a tagok minél több pozícióban, feladatkörben próbálják ki magukat.